Bestyrelse

Bestyrelsen for Varde Løbemotion består af fem medlemmer i henhold til vedtægterne for klubben. Pt. er bestyrelsen sammensat således:

Formand: Vicki Jørgensen

Næstformand:

Webmaster

Kasserer: Egon Lamp

Referent:

Suppleanter: